PARALEX

paralex_BIKE_shop

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET PARALEKS DOO LEŠTANE

  • Adresa: Živka Kazandžića 8, Beograd-Leštane, Srbija
  • Broj računa: Unicredit Bank Srbija A.D. 170-30047383000-96
  • Delatnost i šifra delatnosti: 9529
  • Matični broj: 7510527
  • Poreski broj:
    102218773
  • Web adresa: https://www.paralex.rs/
  • Kontakt telefon: 064 1221 889
  • Kontakt e-mail: info@paralex.rs